BASEFUNDER KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
RIZA METNİ
Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketinizle paylaşmış olduğum kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, risk bilgileri ve
web sitesi kullanım tercihlerime yönelik toplanan verilerin, “Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş.
Kişisel Veriler Aydınlatma Metni” kapsamında Şirketiniz veya yetkilendireceğiniz veri işleyenler
tarafından işlenmesine ve gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek üçüncü kişilerle
(iştirakler, ana ortaklar, ortakları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları) Şirket stratejilerinin
oluşturulması ve yönetimi, etkinlik yönetimi, uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi amaçlarıyla
paylaşılmasına, işlenmesine açıkça ve özgür irademle onay veriyorum.
Ad-Soyad :
Tarih :
İmza :