Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Ticari Elektronik İleti Onay Formu 6563 sayı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik ve sair mevzuatlar kapsamında, Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (“Basefunder”)
tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafıma Basefunder tarafından sunulan hizmetlere ve ilgili
ürünlerine ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici
sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda
gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti
ile yapılacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve
pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yenilikler ile ilgili tarafıma bilgilendirme
ve tanıtım/pazarlama yapma amacı ile kaydedileceğini ve paylaştığım iletişim verilerimin hizmet
sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına, işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların
İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına, istediğim her zaman
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Basefunder tarafından her iletide sunulacak çıkış/red seçeneğini
kullanarak ticari elektronik ileti gönderimine son verebileceği hususunda bilgilendirilmiş olarak, açıkça
izin verdiğimi beyan ederim.
Ad-Soyad :
Tarih :
İmza :