Kitle Fonlama Ağları

Basefunder; kitle fonlamanın kalkınmaya etkisini artırmak, geleceği değiştirecek girişimlere daha geniş kitlelerin yatırım yapmalarını sağlamak için kitle fonlama ağlarını geliştirdi. Yatırımcılarımız, kitle fonlama ağları ile bulundukları şehre yönelik bir ağ kurabileceği gibi, herhangi bir mesleki derneğin yöneticisi de kitle fonlama ağı kurarak üyeleri ile etkileşim halinde ortak amaç doğrultusunda birlikte yatırım yapabilecekler.

Siz de Basefunder üzerinde kendi yatırım ağınızı kurabileceğiniz gibi, mevcut ağlardan birine üye olabilirsiniz.

Örnek Kitle Fonlama Ağları:

  • Bursa Kitle Fonlama Ağı
  • İTÜ Girişimcilik Kulübü Kitle Fonlama Ağı
  • Finansal Okuryazarlığı Geliştirme Derneği Kitle Fonlama Ağı
  • Yazılım Sanayicileri Kitle Fonlama Ağı

Kitle fonlama ağı yöneticisinin tanıtım faaliyetlerine destek olmak üzere Basefunder, ilgili ağ üzerinden yapılan fonlamadan elde edilen komisyonu ağ yöneticisi ile paylaşacaktır.

Kitle fonlama kampanyalarında bazı yatırımcılar bir projenin potansiyelinin farkına vararak diğer yatırımcıları da bu proje ile ilgili yatırım kararı almaya yönlendirebilmektedir. Sadece kendisi kazanmakla kalmayıp kazanç potansiyelini kendi ağına yayan ve onların da kazanmalarına fırsat sağlayan yatırımcıları lider yatırımcı olarak isimlendiriyoruz.

KFA İle İlgili Temel Bilgiler
  • Yatırımcı profilini tamamlayan herkes KFA kurabilir
  • KFA kurucusu olmayan bir yatırımcı herhangi bir KFA’ya üye olabilir.
  • Bir KFA’ya üye olan yatırımcı kendisi KFA kuramaz ya da KFA kurucusu olan bir yatırımcı KFA’sını kapatmadan başka bir KFA’ya üye olamaz
  • Bir yatırımcı sadece bir KFA’ya üye olabilir.
  • KFA üyesi bir yatırımcı, yatırım yaparsa yatırım yaptığı miktardan belirli bir yüzde, kampanya başarılı bittiğinde KFA liderine aktarılır.
  • Bir yatırımcı herhangi bir anda bir KFA’dan çıkıp başka bir KFA’ya üye olabilir. Değişmeden önceki yatırımlardan kaynaklanan %1 komisyon eski KFA liderine, daha sonra yapılan yatırımların %1’i ise yeni KFA liderine aktarılır. Yatırımcı yatırım yaptıktan sonra, fonlamanın sonlanmasını beklemeden KFA değişikliği yapsa bile, o kampanya başarılı biterse %1 komisyon eski KFA liderine aktarılır.