BASEFUNDER KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.

Kitle Fonlaması Tebliğ (III-35/A.2) 11. maddenin 15. fıkrasında öngörülen altı aylık ve yıllık takvim dönemi raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük gereğince asgari olarak fonlaması gerçekleşen, gerçekleşmeyen ve iptal edilen toplam kampanya sayıları ile fonlaması gerçekleşen kampanyalara üyeler tarafından sağlanan toplam fon tutarına ilişkin bilgiler talep edilmiştir.

Basefunder Kitle Fonlama Platformu olarak 2022 yılı içerisinde tamamlanan kampanyamız mevcut değildir fakat 09.12.2022 tarihinde başlattığımız ve 07.02.2023 tarihinde sonuçlanan ve platformumuzun ilk kampanyası olan "Beebird Teknoloji" başarılı olarak fonlanmıştır. Fonlaması gerçekleşmeyen veya iptal edilen kampanya mevcut değildir. Fonlaması gerçekleşen üç (3) kampanyaya üyeler tarafından sağlanan toplam fon tutarı 5.132.261 TL'dir.

01.01.2022 – 31.12.2022 Dönemi asgari olarak fonlaması gerçekleşen, gerçekleşmeyen ve iptal edilen toplam kampanya sayıları ile fonlaması gerçekleşen kampanyalara üyeler tarafından sağlanan toplam fon tutarı bilgileri aşağıda listelenmiştir.

Fonlaması Gerçekleşen Kampanya Sayısı 3
Fonlaması Gerçekleşmeyen Kampanya Sayısı 0
Fonlaması İptal Edilen Kampanya Sayısı 0
Fonlaması Gerçekleşen Kampanyalara Üyeler Tarafından Sağlanan Toplam Fon Tutarı 5.132.261 TL
1- Bebbird Teknoloji Paya Dayalı Kitle Fonlama Kampanyası 2.673.014 TL
2- Valufy Paya Dayalı Kitle Fonlama Kampanyası 659.247 TL
3- Kare3D Paya Dayalı Kitle Fonlama Kampanyası 1.800.000 TL