Basefunder Kitle Fonlama A.Ş Olarak;

Kalite Politikamız
  • • Tüm fonlama ve diğer iç süreçlerimizde; girişimcilerin ve yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • • Girişimcilerin ve yatırımcıların memnuniyeti için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve bunu platformumuza ve süreçlerimize uygulamayı,
  • • Yatırımcılarımızın riskini minimuma indirmek için girişimleri makul ve bağımsız bir değerleme sürecinden geçirmeyi,
  • • Başlanan her fonlama kampanyasını şeffaf, etik, demokratik bir şekilde sürdürmeyi
  • • Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
  • • Tüm çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vermeyi,
  • • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve Türkiye’de kitle fonlama hacmini sürekli geliştirerek, ülkemizin girişimcilerin gelişmesi ve büyümesi için katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarak belirlenmiştir.