Projeler

Valufy

Valufy

659.247 TL fonlandı

Hedef 550.000 TL

Toplam Yatırımcı: 131
Verilecek Pay: %5.5
Nitelikli Yatırımcı: 30
Nitelikli Yatırım Oranı: %80.20
Başlangıç Tarihi : 28 Şubat 2023 00:00
Bitiş Tarihi : 13 Nisan 2023 00:00
Fonlama Başarılı
%119.9

Proje Hakkında

Valufy olarak 2022 yılında kavramsal çerçevesini çizdiğimiz, girişimcilik ekosisteminde tespit ettiğimiz önemli bir boşluğu doldurmak üzere geliştirdiğimiz projemiz, gerek girişimciler gerekse yatırımcılara yönelik olarak, girişimlerin bilimsel, nesnel, hızlı ve uygun maliyetli değerleme hizmetlerini, web tabanlı ve interaktif bir platform üzerinden yapay zeka destekli olarak sunmayı hedeflemektedir. Kitle fonlama kampanyamız ile bu vizyonun ilk adımını bizlerle paylaşmak isteyen yatırımcılarımıza ulaşmak bizlere güç katacaktır.

Proje Amaç, Kapsam ve Konusu

Uzun yıllardır faaliyette olan ve belirli bir ticari olgunluğa ulaşmış firmaların pazar, ürün, satış ve mali tüm bilgileri mevcut olsa bile değerleme süreçleri son derece karmaşık ve zahmetli olmakta, ayrıca oldukça da uzun süre almaktadır. 
Konu henüz kurulma aşamasındaki bir girişim olduğunda ise bir çok belirsizlik söz konusu olmaktadır. Özellikle girişimcilik ekosistemindeki büyüme ile son yıllarda kurulma aşamasındaki girişimlerin yatırım alabilmeleri için yatırımcılara gerçekçi bir değerleme sunmaları çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bilgiler ışığında oluşturduğumuz projemizin amacı firmamızı piyasada oluşan ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye getirmek ve özellikle girişimcilik alanında aranan marka olmasını sağlamaktır. 
Kurulacak platform ve kullanılacak yapay zeka sayesinde startup'ların bağımsız değerlemeleri yapılacaktır. Bağımsız veri kaynaklarıyla entegrasyon sayesinde, yurtiçi ve yurtdışında, benzer sektörler ve benzer ölçeklerdeki firmaların kurumsal kapasite, ürün ve teknoloji, iş modeli, pazar, rekabet, finansal ve ticari bazlı mevcut ve potansiyel verileri ışığında en gerçekçi değerin ortaya çıkması hedeflenmektedir. Tüm veri setlerinin şeffaf ve nesnel bir biçimde kullanılarak yatırımcıların karar alma süreçlerinde daha objektif hareket edebilmelerinin sağlanması ve dolayısıyla makro düzeyde finansal kaynakların en verimli ve efektif bir şekilde dağılımı amaçlanmaktadır. 
Yapılacak değerlemenin yerel ve evrensel tüm değerlendirme ve ölçek sistemlerinin bir karması olarak kullanıcılara sunulması hedeflenmektedir. Girişimin niteliksel özellikleri ile niceliksel tüm verilerinin harmanlanması ve sonuca varılması amaçlanmaktadır. Değerleme bilgisinin bir rapor olarak tam bir bütünlük içinde kullanıma hazırlanması sağlanacaktır. İnteraktif bir mimari ile inşa edilecek platformumuz, girişimciler ve yatırımcılar arasında online bir müzakere aracı işlevine de sahip olacaktır.

Ticarileşme Planı ve İş Modeli

Kurulacak platformun ve kullanılacak yapay zekanın sisteme girişi yapılacak olan verilere hızlı cevap üretecek sekilde oluşturulması hedeflenmektedir. Makine öğrenmesi yoluyla zaman içinde tamamen otonom bir yapıya dönüşecek olan platformda minimum personel ihtiyacı ve dolayısıyla maliyet avantajı sağlanacaktır. Fiyat rekabeti, erişilebilirlik ve hızlı sonuç avantajları sayesinde çok geniş bir müşteri tabanına ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. Gelir modeli stratejilerimizde, sunulacak degerleme hizmetinin ana talep merkezleri olan Girişimciler ve Yatırımcılar için farklılaştırılmış tekil ve periyodik hizmet paketleri planlanmış, ileri analiz ve senaryo geliştirme gibi ilave fonksiyonlar için farklı fiyatlandırma stratejileri belirlenmiştir. Ayrıca sadakat programı kapsamında, platform üyesi Girişimci yada Yatırımcıların referansı ile platforma dahil olan üyeler üzerinden gelir paylaşım modelleri kurgulanmaktadır.